Juridische informatie

1. PRESENTATIE

De website CHOCOL-AT.BE is ontwikkeld en wordt beheerd door de SPRL/BVBA CHOCOL-AT.BE met als hoofdzetel Crapaurue 125 in 4800 VERVIERS (België).
De SPRL/BVBA CHOCOL-AT.BE is ingeschreven in de Kruispuntbank voor Ondernemingen (KBO) onder het nummer 0827.841.649.
De site is ontwikkeld door en is ondergebracht bij het agentschap EPIC (www.epicagency.net).

2. ALGEMEEN

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing voor de site www.chocol-at.be
Het gebruik van deze site houdt in dat u de gebruiksvoorwaarden erkent, aanvaardt en respecteert.

3. INTELLECTUELE EIGENDOM

De teksten, de lay-out, de illustraties en andere elementen waaruit deze site is gebouwd worden beschermd door het auteursrecht, of indien het databanken betreft, door een specifiek recht.
Al deze elementen zijn het eigendom van CHOCOL-AT.BE, of eventueel van een derde die de nodige toestemming aan CHOCOL-AT heeft verleend.
De inhoudelijke elementen van de sites onder domein CHOCOL-AT.be blijven aldus het eigendom van SPRL/BVBA CHOCOL-AT.be, zelfs wanneer ze worden gedownload.
Tenzij anders vermeld, kan het tekst- of cijfermateriaal op de site gratis gebruikt worden maar steeds met vermelding van de bron en uitsluitend voor niet-commercieel en niet-publicitair gebruik.
Elke reproductie van commerciële of publicitaire aard van deze informatie, alsook elk gebruik en reproductie van de andere elementen waaruit de site is opgebouwd, zoals de grafische lijn, de beelden, de geluiden of de informatica-toepassingen, zijn uitdrukkelijk verboden zonder voorafgaand akkoord.
Elke aanvraag in deze zin moet worden verstuurd naar SPRL/BVBA CHOCOL-AT.BE (info@chocol-at.be).

4. INFORMATIE OP DE SITE SITE

De informatie die op de site CHOCOL-AT.BE wordt aangeboden kan onvolkomenheden van allerlei aard bevatten.
CHOCOL-AT.BE doet er alles aan om deze onvolmaaktheden tot een minimum te herleiden.
CHOCOL-AT.BE is in ieder geval niet verantwoordelijk voor de integriteit, de betrouwbaarheid, de actualiteit of de nauwkeurigheid van de informatie.
De informatie wordt aangeboden zonder enige vorm van garantie.
CHOCOL-AT.BE is evenmin aansprakelijk voor mogelijke virussen, indien deze, ondanks de genomen voorzorgsmaatregelen op de site, zouden voorkomen. CHOCOL-AT.BE wijst alle aansprakelijkheid af voor enige schade die deze virussen kunnen veroorzaken.
Tenslotte behoudt CHOCOL-AT.BE zich uitdrukkelijk het recht voor om de informatie op de site op elk tijdstip te wijzigen.

5. LINKS NAAR ANDERE SITES

Deze website kan hyperlinks naar websites of webpagina’s van derde partijen bevatten.
CHOCOL-AT.BE heeft geen zeggenschap over de inhoud of over andere aspecten van deze websites en webpagina’s en is in geen geval aansprakelijk voor de inhoud of aspecten ervan.
Het plaatsen van links door CHOCOL-AT.BE houdt op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring in van inhoud van deze websites of webpagina’s.

6. BESCHERMING VAN MINDERJARIGEN

CHOCOL-AT.BE herinnert eraan dat de informatie beschikbaar op deze site of via deze site naar best vermogen geschikt is bevonden voor het breedst mogelijke publiek. Het is echter de uitsluitende aansprakelijkheid van de ouders om de informatie die minderjarigen onder hun verantwoordelijkheid opzoeken te controleren en indien nodig de toegang tot CHOCOL-AT.BE te beperken.

7. INFORMATIE VAN DERDEN

Het is voor derde partijen uitdrukkelijk verboden om via de site CHOCOL-AT.BE illegale, bedreigende, lasterlijke, obscene, immorele, provocerende, pornografische of enige andere informatie verspreiden die zou kunnen leiden tot civiele of strafrechtelijke aansprakelijkheid volgens de wetgeving in voege in de regio waar de site geraadpleegd wordt.

Chocol-at.be SPRL
Crapaurue 125
4800 Verviers
België
Centre logistique
et service clientèle:

Eshopinvest NV
Pittemsestraat 58 D
8850 Ardooie
België
VAT: BE 0806.661.106

Frucon² tel: 0032 51 69 95 05
Frucon² fax: 0032 51 69 68 37
Onze nieuwsbrief
epic Algemene verkoopsvoorwaarden - Juridische informatie - Privacy - Leveringsvoorwaarden - Herroepingstermijn - Geschillen