Privacy beleid

1. ALGEMEEN

CHOCOL-AT.BE weet dat u belang hecht aan uw online privacy en aan de bescherming van uw persoonlijke gegevens.
CHOCOL-AT.BE doet daarom haar uiterste best om uw privacy en uw persoonlijke gegevens te beschermen.
De hieronder gedetailleerde maatregelen hebben als doel u te informeren over de manier waarop CHOCOL-AT.BE informatie inzamelt bij de inschrijving, de aankoop en/of informatieaanvraag vanaf deze website.
Deze voorwaarden moeten samen met onze “ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN” en “JURIDISCHE INFORMATIE” worden beschouwd.
In geval van tegenstrijdigheden tussen de twee documenten, zullen de ALGEMENE VOORWAARDEN voorrang hebben.

2. DEFINITIES

In deze voorwaarden gebruiken we de volgende definities :

« CHOCOL-AT.BE » verwijst naar de SPRL/BVBA CHOCOL-AT.BE met als hoofdzetel Crapaurue 125 in 4800 Verviers (België), ingeschreven in de KBO onder het nummer 0827.841.649 (e-mail adres: info@chocol-at.be).
« PRODUCT » verwijst naar het op deze website te koop aangeboden product, op de site van CHOCOL-AT.BE met als URL www.chocol-at.be
« DE KLANT », de persoon die producten via de site www.chocol-at.be bestelt
« DE BESTEMMELING », de persoon die is aangeduid door de klant om het product te ontvangen
« DE BEZOEKER », de persoon die zich die de site www.chocol-at.be bezoekt en de voorgestelde opties raadpleegt.

3. ENGAGEMENT

CHOCOL-AT.BE doet haar uiterste best om de hoogste dienstenstandaard aan te bieden en moet hiervoor bepaalde informatie over de Klant en de Bestemmeling inzamelen;
In het kader van deze inzameling, engageert CHOCOL-AT.BE zich om het privéleven de Klanten en de Bestemmelingen te beschermen en de principes uitgezet door de richtlijn 2002/58/CE betreffende de verwerking van persoonlijke gegevens en betreffende het privéleven in de sector van elektronische communicatie te respecteren.

4. TOESTEMMING

Door gebruik te maken van deze internetsite verbindt de Klant zich ertoe deze gebruiksvoorwaarden na te leven en te aanvaarden en aanvaardt de manier waarop informatie eventueel wordt ingezameld, gebruikt door CHOCOL-AT.BE en eventueel wordt overgedragen onder de hierna beschreven voorwaarden.
CHOCOL-AT.BE kan genoodzaakt zijn haar bepalingen in de toekomst te wijzigen, en indien dit zich voordoet, zal CHOCOL-AT.BE deze gewijzigde bepalingen publiceren op deze pagina.

5. GEBRUIK VAN NAVIGATIEGEGEVENS VOOR STATISTISCHE DOELEINDEN

Bij elk bezoek van de site www.chocol-at.be worden automatisch de volgende data verzameld :
- het IP adres van de Klant tijdens zijn verbinding
- datum en uur van toegang tot de site
- de bezochte pagina’s
- het type browser
- het platform en/of exploitatiesysteem van de computer
- de zoekmachine alsook de sleutelwoorden die worden gebruikt om de site te vinden

Deze informatie wordt uitsluitend bewaard om het aantal bezoekers in de verschillende delen van onze site te meten en de nodige verbeteringen aan te brengen.

6. COOKIES

Tijdens het bezoek van de site kunnen « cookies » automatisch worden geïnstalleerd op de harde schijf van uw computer. Deze informatie helpt ons de site te personaliseren volgens de wensen en voorkeuren van elke bezoeker.
De meeste navigatiesystemen geven u de mogelijkheid om cookies te weigeren of te deleten of een verwittiging te ontvangen voor de installatie.
Raadpleeg de instructies van de helpfunctie van uw navigatiesysteem voor meer details.
Indien u het gebruik van cookies aanvaardt tijdens een bezoek kunnen deze cookies hergebruikt worden tijdens een later bezoek van de site.

7. GEBRUIK EN OVERDRACHT VAN GEGEVENS

Het respecteren van het privéleven is een prioriteit voor CHOCOL-AT.BE. De verstrekte gegevens worden niet verkocht of verspreid aan andere bedrijven.
CHOCOL-AT.BE kan echter verplicht worden gedeeltelijke of volledige informatie te communiceren aan juridische of legale diensten die de bescherming van de verzamelde gegevens in het kader van de huidige conventie zullen naleven.
Bij de inschrijving op de site www.chocol-at.be wordt de bezoeker gevraagd om toelating te geven om een nieuwsbrief te ontvangen met productpresentaties en nieuwigheden van CHOCOL-AT.BE.
Deze toelating kan op elk moment worden gewijzigd op de internetsite.
CHOCOL-AT.BE kan echter een e-mail sturen buiten het kader van een nieuwsbrief om informatie te communiceren betreffende de bestelling van de Klant en/of de evolutie van de onderneming.
Door gebruik van te maken van de website om Producten te kopen stemt u in met de overdracht door CHOCOL-AT.BE van volgende informatie (en niet geactualiseerde) aan derden (oa aan banken en financiële diensten) teneinde uw kredietkaart te valideren, met inbegrip van oa het nummer van de kredietkaart of de relaties met kredietinstellingen of de toestemming voor individuele aankooptransacties.

Deze gegevens worden enkel verwerkt en bewaard door CHOCOL-AT.BE voor de nodige tijdsduur om de transactie uit te voeren en ze worden nadien vernietigd.
U stemt in dat CHOCOL-AT.BE de informatie gebruikt voor volgende doeleinden:

• Het verwerken van uw bestellingen en aanvragen
• Het administratief beheren van uw rekeningen en facturen
• Het betalen van de facturen van de dienstenleveranciers
• Het beheren van uw aanvragen of klachten
• Schulden te dekken en voor juridische procedures en elke andere commerciële of administratieve activiteiten
• Een markanalyse uit te voeren om u te informeren over onze producten en diensten, over onze nieuwe ontwikkelingen en product- of dienstenverbeteringen, over speciale aanbiedingen, over kortingen en over de prijzen die CHOCOL-AT.BE belangrijk acht.
• De informatie van toepassing bij CHOCOL-AT.BE overeenkomstig de wettelijke, administratieve of reglementaire vereisten te communiceren of inzake juridische acties, preventies, fraude, criminele handelingen of het vervolgen van overtreders of veronderstelde overtreders of inzake kredietaanvragen.

8. PERSOONLIJKE INFORMATIE

CHOCOL-AT.BE verzamelt enkel persoonlijke informatie die op vrijwillige basis wordt geleverd. Door het bestelformulier of door een e-mail te sturen geeft de Bezoeker en de Klant CHOCOL-AT.BE de toestemming om persoonlijke informatie in een bestand op te slaan om een automatische profilering, klantenbeheer, marktstudies en direct mail mogelijk te maken.
De geleverde gegevens kunnen worden overgedragen aan ondernemingen gelinkt aan CHOCOL-AT.BE voor deze doeleinden.
U heeft het recht om uw persoonlijke gegevens te bekijken en ze te wijzigen.
U heeft het recht om u gratis te verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing acties. Alle aanvragen tot het bekijken, het wijzigen of om verzet aan te tekenen kunnen gestuurd worden naar info@chocol-at.be.

9. AUTOMATISCHE INZAMELING VAN NIET-PERSOONLIJKE INFORMATIE

CHOCOL-AT.BE kan anonieme informatie of geaggregeerde niet-persoonlijke informatie inzamelen zoals bijvoorbeeld de versie van de navigator of het IP-adres, het exploitatiesysteem dat u gebruikt of de URL van de site die u naar CHOCOL-AT.BE heeft gebracht of waarvoor u onze site verlaat.

Chocol-at.be SPRL
Crapaurue 125
4800 Verviers
België
Centre logistique
et service clientèle:

Eshopinvest NV
Pittemsestraat 58 D
8850 Ardooie
België
VAT: BE 0806.661.106

Frucon² tel: 0032 51 69 95 05
Frucon² fax: 0032 51 69 68 37
Onze nieuwsbrief
epic Algemene verkoopsvoorwaarden - Juridische informatie - Privacy - Leveringsvoorwaarden - Herroepingstermijn - Geschillen